VFF 2020 National League Championship

GROUP A: Malampa Revivors, Sanma FA, Penama FA, Torba FA, Malampa FA

All matches played at Lycee de Luganville Stadium, Luganville

30/01/2020: Malampa FA 3-2 Sanma FA
30/01/2020: Penama FA 0-2 Torba FA
30/01/2020: Malampa Revivors 4-2 Luganville FA
31/01/2020: Penama FA 1-3 Malampa FA
31/01/2020: Torba FA 0-5 Luganville FA
31/01/2020: Malampa Revivors 12-0 Sanma FA
01/02/2020: Torba FA 1-1 Malampa FA
01/02/2020: Sanma FA 3-0 Luganville FA
01/02/2020: Malampa Revivors 0-1 Penama FA
03/02/2020: Penama FA 3-5 Luganville FA
03/02/2020: Torba FA 0-3 Sanma FA
03/02/2020: Malampa FA 2-4 Malampa Revivors
05/02/2020: Malampa FA 3-0 Luganville FA (forfeit)
05/02/2020: Penama FA 1-3 Sanma FA
05/02/2020: Malampa Revivors 18-0 Torba FA

GROUP A – FINAL STANDINGS

GROUP B: Tafea FA, Shefa FA, Malampa FA, Port Vila FA

22/08/2020: Malampa FA 1-1 Shefa FA
22/08/2020: Tafea FA 2-3 Port Vila FA
24/08/2020: Shefa FA 1-0 Port Vila FA
24/08/2020: Malampa FA 3-4 Tafea FA
26/08/2020: Shefa FA 1-0 Tafea FA
26/08/2020: Malampa FA 0-3 Port Vila FA

GROUP B – FINAL STANDINGSFINAL:
29/08/2020: Shefa FA 3-2 Sanma FA (Full Match)

%d bloggers like this: